Kostbaar Bloed Onzes Heren

Langs uw slapen, uit uw handen,
uit uw voeten, uit uw hart,
drupt het bloed van onze schande:
offer voor Gods toorn en smart.

Zonder einde blijft het vloeien,
Gij zijt offer ieder uur;
aan het kruishout blijft ontbloeien,
Jezus uw genade puur.

Wie kan deze stromen peilen,
meten deze liefde groot?
Zie, wij kennen, hoe wij lijden,
nimmer meer dan ene dood.

Gij sterft duizend, duizendmalen
Ied're dag weer vloeit uw bloed
voor wie hier op aarde dwalen
in verblinde euvelmoed.

Altijd kunnen zij zich keren
tot dit wonder, eind'loos groot:
Gij, wien alle hemelen eren,
sterft voor hen een aardse dood.

Sterft, opdat wij allen komen
waar uw bloed zijn oorsprong vindt:
in uw hart - om daar te wonen
als uw eigen bloed, uw kind.

2341